ადამიანური რესურსები:

რასტქაია კომპანიაა, რომელმაც შეძლო თავისი ადგილის დამკვიდრება საერთაშორისო გადამზიდველ კომპანიათა შორის. მისი ნარჩევი მომსახურე პერსონალისა და უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპის მეშვეობით რასტქაიას შეუძლია ეფექტური და უმაღლესი ხარისხის მომსახურების შემოთავაზება. თუ გსურთ ჩვენი ოჯახის წევრი გახდეთ გთხოვთ დაგვიკავშირდით

 
© 2007 Rastkaya Uluslararas Tamaclk Gda Akar. Oto. n. th. hr. San. ve Tic. Ltd. ti.
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული წერილობითი და ფოტო მასალები რასტქაიას საკუთრებას წარმოადგენს