რასტქაია საერთაშორისო გადაზიდვის კომპანიაა, რომელიც 2006 წელს შეიქმნა და რომელმაც დღესდღეობით მიაღწია მისი შექმნის მიზანს, რომელიც წარმოადგენდა 21-ერთე საუკუნის გადაზიდვის მოთხოვნათა დაკმაყოფილება და მომსახურების ხარისხის მაღალ დონეზე შენარჩუნება. გადაზიდვის ქსელის მეშვეობით ჩვენს კომპანიას შეუძლია მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში საზღვაო, საჰაერო და სახმელეთო გზებზე გადაიტანოს მომხმარებელთა ტვირთი.

კონტაქტი:
 
ფოტო გალერია
რასტქაია სწრაფი, უსაფრთხო და გარანტირებული გადამზიდავი კომპანიაა.
 

თუ გსურთთქვენი პროდუქციის შეუფერხებელი იმპორტი ან ექსპორტი საუკეთესო ვადებში, რასტქაია საუკეთესო არჩევანია. ჩვენ მზად ვართ და გვსურს გემსახუროთ საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო გზებზე

რასტქაიას საშუალებით გადატანილი თქვენი საქონელი დაზღვეული

იმისათვის რომ თქვენი რწმენა მოვიპოვოთ, მიუხედავად ჩვენი უსაფრთხო ტრანსპორტისა ტვირთი რომელიც სარტკაიას გადააქვს დაზღვეულია 1.5 მილიონი ევროს ოდენობით. რასტქაია 34 წელია დაზღვევას სადაზღვეო კომპანია ლუთზ ასეკურანზ-მაკლერ გმბჰ-თან ერთად ანხორციელებს. რასტქაია თქვენს მომავალს უსაფრთხოდ ატარებს.

 

 
© 2007 Rastkaya Uluslararas Tamaclk Gda Akar. Oto. n. th. hr. San. ve Tic. Ltd. ti.
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული წერილობითი და ფოტო მასალები რასტქაიას საკუთრებას წარმოადგენს
 
Tickets